Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.07.2019r. i prowadzona będzie przez 4 miesiące, w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych zostanie przedłużona o 2 miesiące, w razie konieczności rekrutacja zostanie wydłużona o kolejne 2 miesiące.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości IV” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu osobiście, przez e-mail (podpisany skan formularza) lub za pośrednictwem poczty. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

Selekcja formularzy rekrutacyjnych prowadzona będzie oddzielnie dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych. O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów

  • osoby bierne zawodowo: 4 pkt
  • osoby zamieszkujące miasta średnie (Hajnówka, Bielsk Podlaskie): 3 pkt
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje i/lub niepełnosprawność i/lub długotrwale bezrobocie:: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Formularz rekrutacyjny (edytowalny)