Harmonogram udzielanego wsparcia w Projekcie:
1. Poradnictwo zawodowe
2. Pośrednictwo pracy
3. Szkolenia

Lp

Nazwa szkolenia

Plik do pobrania

1. Harmonogram szkol K. M. POBIERZ PLIK
2. Harmonogram szkol W. J. POBIERZ PLIK
3.    


4. Staże
5. Subsydiowane zatrudnienie